Enbud

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2018 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisano przejęcie (tzw. połączenie przez przejęcie) przez naszą spółkę następujących spółek:

Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Zakładu Budownictwa Energetycznego sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie

oraz ZEP – Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. 

Tego samego dnia zarejestrowana została zmiana nazwy naszej spółki z Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk sp. z o.o. na ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego naszej spółki do kwoty 795.000,00 zł.

Od 30 kwietnia br. powyższe spółki działają w naszej strukturze jako oddziały spółki w Kaliszu, Koszalinie i Płocku. Dodatkowo utworzyliśmy oddział naszej spółki w Słupsku, który działa pod nazwą ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. – Oddział w Słupsku.